Studieservice - Analyseenhed

Studiestatistiske opgørelser vedrørende SDU med afsæt i det studieadministrative system STADS findes i WhiteBook på url: www.sdu.dk/whitebook

Denne webside tal.sdu.dk anvendes til præsentation af andre typer af interessante data i uddannelsessektoren.

KOT 2012 - Ansøgning- & optagelsestal

Bemærk: Adgang til websiderne nedenfor kræver password.
Forbehold i forbindelse med KOT 2012 data.
Ved opgørelser pr gymnasium er der ikke noget forbehold, men ved de øvrige opgørelser eksisterer en afvigelse til KOT HOVEDTAL.
Forskellen i tallene til KOTs Hovedtal skyldes, at de ansøgere og optagne, hvor KOT ikke har fået oplyst en skolekode på fra UNI-C, ikke er medtaget i udtrækket. Det betyder at udlændinge heller ikke er medtaget.

Ansvarlig vedr. indholdet på disse sider er analysechef Jacob Jensen. Spørgsmål kan stilles til: WhiteBook mailboks